CategoriesKiến Thức Nông Nghiệp

LÀM BÔNG MÍT THÁI NGHỊCH VỤ

Mít Thái là cây trồng có thể cho trái rải vụ quanh năm. Việc can thiệp hợp lí nhằm điều…