CategoriesKiến Thức Nông Nghiệp Tin Tức

Chuyển đổi cách thức bón phân trên ruộng lúa – Sử dụng phân hữu cho cho lúa.

Tình hình phân bón ngày càng tăng vì vậy chuyển đổi cách thức bón phân trên lúa và áp dụng phân hữu cơ để cải tạo đất là 1 xu hướng và 1 giải pháp về lâu dài cho bà con nông dân.

Ngồn: Nông nghiệp tử tế – THDT