CÔNG TY TNHH TM-SX R3

Đứng trước vấn đề sử dụng phân bón hóa học một cách thiếu kiểm soát trong thời gian dài đã làm cho đất nông nghiệp bị bạc màu, thoái hóa nghiêm trọng và làm cho các sản phẩm nông nghiệp tạo ra không được đảm bảo an toan sức khỏe cho người tiêu dung. Chính vì thế là một người con xuất thân từ nghề nông, mong muốn tạo ra một sản phẩm nông nghiệp vừa mang lại giá trị kinh tế, dinh dưỡng và phải đảm bảo an toàn sức khỏe vì vậy Công ty R3 ra đời tạo ra các sản phẩm dành cho nông nghiệp theo hướng hữu cơ như (phân hữu cơ, các chế phẩm sinh học…) bên cạnh đó còn cung cấp các kiến thức và quy trình chăm sóc đến với bà con nông dân nhằm giúp tiết giảm các chi phí và tăng giá trị kinh tế. Để thỏa mong muốn trên trên công ty R3 đầu tư thêm một vườn Mít 3ha đang canh tác theo hướng thuần hữu cơ, giảm phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật và cung cấp đến tay người tiêu dung một sản phẩm không chỉ ngon bổ dưỡng mà còn đãm bảo vấn đề an toàn sức khỏe.
Crash Gambling: Navigating the Thrilling World of Unpredictable Fortunes Crash gambling has emerged as a dynamic and engaging genre within the realm of online gaming. This comprehensive article aims to provide readers with an in-depth exploration of crash gambling, covering various aspects such as its introduction, mechanics, strategies for success, legal considerations, diverse game variations, community building, technological advancements, emerging trends, security measures, and futuristic insights.

Hữu Cơ

Các vườn R3 chăm sóc theo hướng thuần hữu cơ

Bền vững

Tăng tuổi thọ cây trồng, không gây thối hóa, bạc màu đât trồng

Xu hướng thế giới

Tạo tiền đề bắt kịp xu hướng nông nghiệp hữu cơ của thế giới

Đồng hành

Tư vấn và cùng bà con chăm sóc vườn

Sạch

Tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn sức khỏe

Tăng giá trị kinh tế

Nâng cao giá trị nông sản tạo ra theo quy trình hữu cơ

Vườn mít thái của R3 Farm

Vườn mít thái với diện tích là 3hecta, được canh tác theo quy trình hữu cơ (sử dụng phân hữu cơ R3, hạn chế sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật)

Nhằm cung cấp ra thị trường 1 loại cây ăn trái không chỉ ngon mà còn an toàn về sức khỏe.