CategoriesKiến Thức Nông Nghiệp Tin Tức

GIẢI PHÁP MỚI TRONG TIẾT KIỆM CHI PHÍ TRONG CANH TÁC LÚA | NGUỒN : THĐT

Giải pháp tiết kiệm chi phí trong canh tác lúa và cải tạo đất nông nghiệp.

CategoriesKiến Thức Nông Nghiệp Tin Tức

Sầu Riêng (Mộc Hóa, Long An) áp dụng theo quy trình chăm sóc của Cty R3

Vườn sầu riêng đang theo quy trình chăm sóc của cty R3 Tăng lượng hữu cơ sd cho vườn Giảm…

CategoriesKiến Thức Nông Nghiệp Tin Tức

Chuyển đổi cách thức bón phân trên ruộng lúa – Sử dụng phân hữu cho cho lúa.

Tình hình phân bón ngày càng tăng vì vậy chuyển đổi cách thức bón phân trên lúa và áp dụng…

CategoriesKiến Thức Nông Nghiệp Tin Tức

Thay đổi suy nghĩ trong sử dụng phân bón cho cây trồng.

CategoriesTin Tức

Nông nghiệp hiện đại trước hết phải là nền nông nghiệp an toàn

Nền kinh tế nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng. Trong bối cảnh ấy, nông nghiệp Việt Nam…

CategoriesKiến Thức Nông Nghiệp

QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ R3 CHO LÚA